Čo je OZ TriP ?

Poslaním OZ TriP je slúžiť ľudom pri ich telesnom, duševnom a duchovnom rozvoji. Chceme to robiť v duchu troch hesiel, ktoré sa skrývajú za názvom TriP: Príroda, Priateľstvo, Poznanie.

Príroda pre nás symbolizuje prostredie, ktoré je oddelené od hluku digitálneho sveta displejov. Tu je príležitosť pre vznik skutočných priateľstiev, ktoré sú budované spoločnými zážitkami a zdieľaním životov. Blízke vzťahy ponúkajú priestor na poznanie seba - našich hraníc, ale aj našej hodnoty. To sa spája v poznaní dobrej správy Ježiša Krista.